رفع مشکل تایپ فارسی در نرم‌افزار فتوشاپ CS5

رفع مشکل تایپ فارسی در نرم‌افزار فتوشاپ CS5
با وجود عرضه نسخه خاورمیانه فتوشاپ CS5 ، هنوز درصد کمی از کاربران هنگام تایپ فارسی با مشکل مواجه می‌شوند . مشکل اینجاست که بعد از تایپ هر کلمه یا عبارت ، حروف آن به صورت جداگانه و وارونه نوشته خواهد شد .