تصاویر زمینه ی تقویم سال ۱۳۹۱

تقویم سال ۱۳۹۱
تقویم سال ١٣٩۱ هجری شمسی را برای شما ، کاربران عزیز آماده کردم . شما می‌توانید در پس‌زمینه ویندوز خود از آن‌ها استفاده نمایید . در انتها از دوست خوبم ، ایلیاد موسوی که این تقویم را طراحی کردند و از گروه تک طرح ، تشکر و قدردانی می‌کنم .