فونت زیبای زرقان حدیث

فونت زیبای زرقان حدیث / طراح : ابراهیم شفیعی
فونت زیبای زرقان حدیث | طراح : ابراهیم شفیعی | ۶۱٫۵ کیلوبایت
فونت زرقان حدیث یکی از فونت‌های زیبای فارسی است که توسط ابراهیم شفیعی طراحی شده است . این فونت ، یک فونت کاربردی می‌باشد که می‌توان در طراحی پوسترها و تراکت‌ها از آن استفاده نمود .

فونت زیبای ارمنی‌ ( های ناهاتاگ )

فونت زیبای ارمنی ( های ناهاتاگ ) / طراح : ابراهیم شفیعی
فونت زیبای ارمنی ( های ناهاتاگ ) | طراح : ابراهیم شفیعی | ۱۲۹ کیلوبایت
فونت ارمنی ( های ناهاتاگ ) یکی از فونت‌های زیبای فارسی است که توسط ابراهیم شفیعی طراحی شده است . این فونت ، یک فونت کاربردی می‌باشد که می‌توان در طراحی پوسترها و تراکت‌ها از آن استفاده نمود .