پیکرنمای تابلوی زیبا ( ۲ )

پیکرنمای تابلو
پیکرنمای تابلوی نصب‌شده روی دیوار
Poster Frame MockUp ( 2 ) | 1 PSD : 72 dpi | 19.25 MB | By GraphicBurger
دوّمین پیکرنمای ( Mockup ) تابلوی زیبا را برای شما ، عزیزان آماده کردم . شما می‌توانید در نرم‌افزار فتوشاپ پوستر این تابلو را ویرایش کرده و در طرح‌های خود از آن استفاده نمایید .

پیکرنمای تابلوی زیبا ( افقی و عمودی )

پیکرنمای تابلو
پیکرنمای تابلوی زیبا در دو جهت افقی و عمودی
Poster Frame MockUp | 1 PSD : 72 dpi | 45.9 MB | By GraphicBurger
پیکرنمای ( Mockup ) تابلوی زیبا را برای شما ، عزیزان آماده کردم . شما می‌توانید در نرم‌افزار فتوشاپ پوستر این تابلو را ویرایش کرده و در طرح‌های خود از آن استفاده نمایید .