پیکرنمای تابلوی زیبا ( ۲ )

پیکرنمای تابلو
پیکرنمای تابلوی نصب‌شده روی دیوار
Poster Frame MockUp ( 2 ) | 1 PSD : 72 dpi | 19.25 MB | By GraphicBurger
دوّمین پیکرنمای ( Mockup ) تابلوی زیبا را برای شما ، عزیزان آماده کردم . شما می‌توانید در نرم‌افزار فتوشاپ پوستر این تابلو را ویرایش کرده و در طرح‌های خود از آن استفاده نمایید .

پیکرنمای تابلوی زیبا ( افقی و عمودی )

پیکرنمای تابلو
پیکرنمای تابلوی زیبا در دو جهت افقی و عمودی
Poster Frame MockUp | 1 PSD : 72 dpi | 45.9 MB | By GraphicBurger
پیکرنمای ( Mockup ) تابلوی زیبا را برای شما ، عزیزان آماده کردم . شما می‌توانید در نرم‌افزار فتوشاپ پوستر این تابلو را ویرایش کرده و در طرح‌های خود از آن استفاده نمایید .

پیکرنمای تابلوی تبلیغاتی ( عمودی )

تابلوی تبلیغاتی / Vertical Billboard
پیکرنمای ( Mockup ) زیبای تابلوی ( بیلبورد ) تبلیغاتی عمودی
Vertical Billboard MockUp | 1 PSD : 72 dpi | 44.5 MB | By Feel Factory
پیکرنمای ( Mockup ) تابلوی ( بیلبورد ) تبلیغاتی را برای شما ، عزیزان آماده کردم . شما می‌توانید در نرم‌افزار فتوشاپ طرح روی این تابلو را ویرایش کرده و در پوسترها و سایت‌ها از این طرح زیبا استفاده نمایید .