فونت زیبای مغرب

فونت زیبای مغرب / مترجم : ایران فونت
فونت زیبای مغرب | مترجم به زبان فارسی : ایران فونت | ۴۸٫۱ کیلوبایت
فونت مغرب یکی از فونت‌های عربی است که توسط ایران فونت اصلاح و به فارسی ترجمه شده است . این فونت ، یک فونت کاربردی می‌باشد که می‌توان در طراحی پوسترها و تراکت‌ها از آن استفاده نمود .

فونت زیبای کویر

فونت زیبای کویر / مترجم : علی سواری
فونت زیبای کویر | مترجم به زبان فارسی : علی سواری | ۶۹٫۴ کیلوبایت
فونت کویر یکی از فونت‌های عربی است که توسط علی سواری ( ایران فونت ) به فارسی ترجمه شده است . این فونت ، یک فونت کاربردی می‌باشد که می‌توان در طراحی پوسترها و تراکت‌ها از آن استفاده نمود .

فونت زیبای دوئل

فونت زیبای دوئل / مترجم : علی سواری
فونت زیبای دوئل | مترجم به زبان فارسی : علی سواری | ۸۰٫۹ کیلوبایت
فونت دوئل یکی از فونت‌های عربی است که توسط علی سواری ( ایران فونت ) به فارسی ترجمه شده است . این فونت ، یک فونت کاربردی می‌باشد که می‌توان در طراحی پوسترها و تراکت‌ها از آن استفاده نمود .

فونت زیبای ارمنی‌ ( های ناهاتاگ )

فونت زیبای ارمنی ( های ناهاتاگ ) / طراح : ابراهیم شفیعی
فونت زیبای ارمنی ( های ناهاتاگ ) | طراح : ابراهیم شفیعی | ۱۲۹ کیلوبایت
فونت ارمنی ( های ناهاتاگ ) یکی از فونت‌های زیبای فارسی است که توسط ابراهیم شفیعی طراحی شده است . این فونت ، یک فونت کاربردی می‌باشد که می‌توان در طراحی پوسترها و تراکت‌ها از آن استفاده نمود .

فونت زیبای نگار

فونت زیبای نگار / طراح : مجتبی کیا
فونت زیبای نگار | طراح : مجتبی کیا | ۳۱٫۷ کیلوبایت
فونت نگار یکی از فونت‌های زیبای فارسی است که توسط مجتبی کیا طراحی شده است . این فونت ، یک فونت کاربردی می‌باشد که می‌توان در طراحی پوسترها و تراکت‌ها از آن استفاده نمود .

فونت گرافیتی عارف

فونت زیبای عارف ( گرافیتی ) / طراح : عبدالله عارف
فونت گرافیتی عارف | طراح : عبدالله عارف | ۸۱٫۷ کیلوبایت
فونت گرافیتی عارف یکی از فونت‌های زیبای فارسی است که توسط عبدالله عارف طراحی شده است . این فونت ، یک فونت کاربردی می‌باشد که می‌توان در طراحی پوسترها و تراکت‌ها از آن استفاده نمود .

فونت زیبای بانو

فونت زیبای بانو / طراح : یک گرافیست عرب زبان
فونت زیبای بانو | طراح : یک گرافیست عرب زبان | ۱۷۵ کیلوبایت
فونت بانو یکی از فونت‌های زیبای عربی است که توسط یک گرافیست عرب زبان طراحی شده است . ایران فونت ، این فونت را به فارسی تبدیل کرده تا کاربران فارسی‌زبان هم بتوانند از آن استفاده نمایند . ما هم این فونت را با احترام به همه‌ی دختران و بانوان عزیز تقدیم می‌نماییم .

فونت زیبای دارا پیوسته

فونت زیبای دارا پیوسته / طراح : داریوش مختاری
فونت زیبای دارا پیوسته | طراح : داریوش مختاری | ۲۸٫۸ کیلوبایت
فونت دارا پیوسته یکی از فونت‌های زیبای فارسی است که توسط داریوش مختاری طراحی شده است . این فونت ، یک فونت کاربردی می‌باشد که می‌توان در طراحی پوسترها و تراکت‌ها از آن استفاده نمود .