پیکرنماهای وسایل ضروری

پیکرنماهای وسایل ضروری / Essentials Mockups
پیکرنماهای وسایل ضروری – تصویر اوّل
پیکرنماهای وسایل ضروری / Essentials Mockups
پیکرنماهای وسایل ضروری – تصویر دوّم
Essentials Mockups | 2 psd : 300 dpi | 47.44 MB | Antonio Padilla
پیکرنماهای وسایل ضروری را برای شما ، عزیزان آماده کردم . شما می‌توانید در نرم‌افزار فتوشاپ به ویرایش آن‌ها پرداخته و در طرح‌های خود از آن‌ها استفاده کنید . امیدوارم این پیکرنماها مورد پسند شما واقع شود .

پیکرنمای کارت ویزیت

پیکرنمای کارت ویزیت
پیکرنمای ( Mockup ) زیبای کارت ویزیت
Business Card MockUp | 1 PSD : 72 dpi | 34.9 MB | By Pixeden
پیکرنمای ( Mockup ) کارت ویزیت را برای شما ، عزیزان آماده کردم . شما می‌توانید در نرم‌افزار فتوشاپ طرح روی این کارت ویزیت را ویرایش کرده و در پوسترها و سایت‌ها از این طرح زیبا استفاده نمایید .

پیکرنمای کارت ویزیت های شفاف

کارت ویزیت‌های شفاف / Transparent Business Cards
پیکرنمای ( Mockup ) زیبای کارت ویزیت های شفاف
Transparent Business Cards MockUp | 1 PSD : 72 dpi | 23.3 MB | By GraphicBurger
پیکرنمای ( Mockup ) کارت ویزیت های شفاف را برای شما ، عزیزان آماده کردم . شما می‌توانید در نرم‌افزار فتوشاپ طرح روی این کارت ویزیت را ویرایش کرده و در پوسترها و سایت‌ها از این طرح زیبا استفاده نمایید .