آیکون‌های شیرینی

آیکون‌های شیرینی / Sweet Icons
Sweet Icons | 6 PNG(S) : 100 × 100 | Only 80 KB | By Kondratieva Anna
آیکون‌های زیبای شیرینی را براتون آماده کردم . این مجموعه شامل ۶ آیکون در ابعاد ۱۰۰ × ۱۰۰ پیکسل است که می‌توانید پس از دانلود در طرح‌ها و یا در سایت‌هایی که طراحی می‌کنید از آن‌ها استفاده نمایید .
:: منبع : I Love Icons