فونت زیبای Roboto

Roboto By Christian Robertson
Roboto | 12 TTF | 899 KB | By Christian Robertson
فونت Roboto یکی از فونت‌های زیبا و فانتزی انگلیسی می‌باشد که توسط Christian Robertson طراحی گردیده و اکثر طراحان در طرح‌هایشان از آن استفاده می‌کنند . این فونت در ۱۲ قالب زیر ارائه شده است .
Roboto Fonts :
Thin, Thin Italic, Light, Light Italic, Regular, Italic, Medium, Medium Italic, Bold, Bold Italic, Black, Black Italic
:: دانلود : Google Fonts
:: توجه :
شما همچنین می‌توانید در سایت گوگل کد CSS این فونت را دریافت کرده و در وب‌گاه خود از این فونت استفاده نمایید .