اعتبارسنج کارت اعتباری خارجی

اعتبارسنج کارت اعتباری / Credit Card Validator
Credit Card Validator | PHP Class | 1.91 KB | By Corban Works
همه‌ی کارت‌های معتبر خارجی همواره با اعداد خاصی شروع می‌شوند . یکی از مهترین بخش‌های درگاه پرداخت، بررسی معتبر بودن شماره‌ی کارت‌ها می‌باشد. Corban Works، کلاسی را به زبان PHP نوشته است که با استفاده از آن می‌توان معتبر بودن یا نبودن کارت‌های اعتباری را تشخیص داد.