فونت زیبای Carybe

Carybe By Genilson L. Santos
Carybe | 1 OTF | 30.12 KB | By Genilson L. Santos
فونت Carybe یکی از فونت‌های زیبا و فانتزی انگلیسی بوده که توسط Genilson L. Santos طراحی شده است . شما می‌توانید در طرح‌های خود از این فونت زیبا استفاده نمایید . امیدوارم این فونت مورد پسند شما قرار بگیرد .