فونت زیبای Waterlily

Waterlily By The Hungry JPEG
Waterlily | 1 (EOT, OTF, SVG, TTF, WOFF, WOFF2) | 613.30 KB | By The Hungry JPEG
فونت Waterlily یکی از فونت‌های زیبا و فانتزی انگلیسی بوده که توسط The Hungry JPEG طراحی شده است . شما می‌توانید در طرح‌های خود از این فونت زیبا استفاده نمایید . امیدوارم این فونت مورد پسند شما قرار بگیرد .