فونت زیبای Razor

Razor By Jeff Schreiber
Razor | 1 OTF | 12.1 KB | By Jeff Schreiber
فونت Razor یکی از فونت‌های زیبا و فانتزی انگلیسی بوده که توسط Jeff Schreiber طراحی شده است . شما می‌توانید در طرح‌های خود از این فونت زیبا استفاده نمایید . امیدوارم این فونت مورد پسند شما قرار بگیرد .